To se nedivím, že jsi věřící

Stručný text příspěvku

Restaurace_01bS „Jirkou“ jsme vedli příležitostné hovory, až jsme se domluvili na setkání v restauraci. Jeden druhého jsme se vyptávali i na osobní zázemí, a tak Jirka vyslechl můj příběh, jak jsem ve své výchozí rodině prožil těžké věci a jak jsem se v nich učil vnímat živého Ježíše a komunikovat s Ním. To mělo ohromný vliv na všechny oblasti mého života. I na to, jak jsme se za Ježíšovy asistence „dali dohromady“ s mojí Dankou a jak nám už víc než 20 let moc chutná naše manželství. Taky jsme mluvili o tom, jak nás Ježíš učil vychovávat děti trochu neobvyklým způsobem – velmi pozitivním a přitom velmi účinným… „To všechno prohlásit za souhru náhod by se mi zdálo hrozně povrchní a statisticky vysoce nepravděpodobné. Prostě v tom vidím cílené Ježíšovy intervence. Vždyť si s Ním každý den povídám. Je to můj nejlepší Přítel…“

„Když tě tak poslouchám,“ shrnul Jirka svoje naslouchání, „vůbec se nedivím, že jsi věřící. Přeju ti to, a současně ti tak trochu závidím…“ Ujistil jsem Jirku, že živý kontakt s Ježíšem je dostupný každému a vyzval jsem ho ať si zkusí s Ježíšem sám povídat. A taky jsme trošku mluvili o nezastupitelné roli Bible v té komunikaci s Ježíšem.

komunikace_poznavani_duvera01Uvědomil jsem si, že lidé u nás často žijí v takovém jakoby obchodním klamu: „Až se mi ten Ježíš ukáže, tak Mu budu věřit.“ Ono to ale funguje přesně naopak. Ježíš chce, abychom Mu na základě dostupných informací nejdřív důvěřovali. Teprve pak, postupně krůček po krůčku, začneme vnímat Jeho vstupy do svého života.

Samozřejmě, dnešní úroveň mého přátelství s Ježíšem přímo souvisí s těmi mnoha Jeho intervencemi do mého života, nicméně vnímat jsem je začal, až když jsem se o Něho nějaký čas vážně zajímal, až když jsem Mu otevřel svoje nitro a požádal Ho, aby vstoupil do mého života a aby se mi dával poznat.

Pruzina_04Snažil jsem se Jirkovi ukázat, že v každém vztahu se hlubší věci odehrávají zpravidla až na základě postupně vyrostlé důvěry; nikoli jako výchozí předpoklad ve stylu: „Vyjev mi své hlubší věcí, já to posoudím a pak ti možná začnu důvěřovat.“ Jinými slovy, čekáš-li důkazy nebo zázraky, aby ses na jejich základě rozhodl, jestli budeš Ježíši důvěřovat, pravděpodobně se žádných důkazů či zázraků nedočkáš. Každý vztah totiž roste jakoby po stoupající spirále: první je obvykle vzájemná komunikace – tím roste vzájemné poznávání – poznáváním roste vzájemná důvěra – a s rostoucí důvěrou se otevírá vyšší úroveň vzájemné komunikace a tak to jde dále nahoru…

Hlubší věci a zázraky ve vztahu s Ježíšem přijdou až jako výsledek Tvojí důvěry…

Pavel Vopalecký

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1