Finanční zázemí projektu Rozměr navíc

Mince_06-kostka150Tyto webové stránky jsou provozovány ze soukromých zdrojů jako dobrovolná aktivita.
Pokud se Ti tady něco líbilo, pokud sis odtud něco stáhl nebo jsi někomu ze svých přátel poslal odkaz, a zvláště v případě dalšího publikování budu vděčný, když zvážíš svůj dobrovolný finanční příspěvek. Není to povinné, ničím nejsi vázán. Jde pouze o další rozvoj tohoto projektu.

Číslo účtu: 2400103606/2010; variabilní symbol 201900.

Jde o číslo účtu neziskové organizace Inspiration, která tyto stránky zaštiťuje. Variabilní symbol definuje určení příspěvku na projekt Rozměr navíc.
Příspěvky zaslané na tento účet jsou pro české občany odpočitatelné od základu daně. Abychom Ti po uplynutí kalendářního roku mohli poslat potvrzení o daru, potřebujeme Tvoje příjmení, jméno, E-mail a poštovní adresu a samozřejmě číslo Tvého účtu, ze kterého jsi příspěvek poslal. Pošli nám tyto údaje, prosím, E-mailem na info@rozmernavic.cz.

V případě většího daru nebo podpory od právnických osob sepisujeme darovací smlouvu.

Skok do sekce O mně