Pokora jako reálný pohled na sebe

Příspěvek je přednostně určen k poslechu!


Pokora je REÁLNÝ POHLED NA SEBE


Co je pokora?

Někteří lidé vnímají pokoru ve smyslu ponižovat se, poddávat se druhým, nechat si všechno líbit… Dovolím si pokoru definovat jako REÁLNÝ POHLED NA SEBE.
Přeceňování je pýcha. Podceňování sebe samého je naopak komplex méněcennosti. Pokora je tvořivá rovnováha.
Pokorný člověk ví, kým je. Je si vědom svojí reálné hodnoty, a proto se o svoji hodnotu nebojí. Pokorného člověka je těžké urazit. Pokora umí uctivě a s laskavostí označit i nesprávné věci a přitom usiluje o konstruktivní přístup.
Pokora osvobozuje naše smýšlení a pak i jednání. Pokora se nepotřebuje bránit útokem. Opakovaná zkušenost mě poučila, že v řadě případů obhajoba přijde odjinud a bude mnohem účinnější, než kdybych se obhajoval sám…
Před lety jsme v jedné neziskovce začali novou aktivitu a některým lidem se to nelíbilo. Abychom nepřekáželi, osamostatnili jsme se. Ale některým to nestačilo, v určitém okruhu o nás šířili ošklivé nepravdivé zprávy. Chtěl jsem ty lži napravit, a tak jsem rozeslal dopis na naši obhajobu. Po pár letech jsem se setkal s jedním Davidem z té původní neziskovky a hezky jsme si povídali. Za nějakou chvíli mi řekl: „Ještě ti dlužím omluvu.“ „Jakou omluvu?“ „Uvěřil jsem tomu, co o vás tehdy říkali, ale dneska vím, že to nebyla pravda…“ Když jsem přemýšlel o našem rozhovoru, řekl jsem si: Jak hloupé bylo moje tehdejší sebeobhajování. Jen se tím prozradila moje vnitřní nejistota a chudoba…

Pokora je tvořivá rovnováha: plně využívá vlastní silné stránky a současně pracuje na slabých nebo si v nich nechá pomoci.Pokorný vítěz je mnohem silnější než ten, který má kolem sebe hromady mrtvých protivníků? Velký pokorný charakter má kapacitu přemýšlet o hlubších motivech útočníka. – Co se v něm odehrává, že na mě takhle útočí? Na co vlastně opravdu reaguje? Tímhle přístupem jsme se někdy dostali až k oboustranně vítězným řešením, která by jinak nebyla možná.
Pokorný vůdce zmocňuje lidi kolem sebe – kolem něho rostou další vůdcové. Pokorného vůdce lidé následují, protože si ho váží, protože je rozvíjí.
Pokorný člověk může rozdávat povzbuzení a pochvaly. A přitom službou druhým sám získává ještě větší hodnotu!
Pokora má obrovský vliv nejen na naše myšlení, vztahy a vůbec život, ale taky na životy lidí, kteří jsou kolem nás. Věděl jsi na příklad, že omluvit se podřízeným, nebo dokonce vlastním dětem za zjevné chyby znamená stát se pro ně silnější autoritou?

Jak se stát zdravě pokorným?

Jedním z významných příspěvků pro růst pokory je stále poznávat pravdu o sobě, poznávat svoje silné stránky i případné slabiny; svoji identitu a taky svoji odpovědnost, svoje poslání, talenty, i vzájemnou závislost s druhými.
Velmi důležitým příspěvkem k rozvoji skvělého charakteru je průběžná zpětná vazba od někoho z blízkých přátel.
Inspirací bývají příklady pokorných lidí s vysoce kvalitním charakterem. Často mají úžasné dovednosti, znalosti, zkušenosti. Takoví se najdou i v naší době, nemluvě o literatuře, kinematografii a v jiných zdrojích.

Pokora osvobozuje myšlení a jednání. Ježíš: Jsem pokorného srdce, uč se ode mne a nalezneš odpočinutí své duši.Pro mě je velkým vzorem zdravé pokory biblický Ježíš. Kříže kolem cest či v kostelích ho sice znázorňují jako chudáka, který nespravedlivě umírá násilnou smrtí, nicméně realita byla úplně jiná. Bible jasně ukazuje, že z Ježíšovy strany to byl cílevědomý krok, protože chtěl dosáhnout mnohem větších cílů, než jen svojí vlastní okamžité záchrany… On říká: „Jsem pokorného srdce, uč se ode mne a nalezneš odpočinutí své duši.
Snad všichni arogantní lidé, které jsem kdy poznal, měli svým způsobem rozervané nitro, vyčerpané, velmi často ustrašené, nejisté. Možná právě oni potřebují Ježíšovo: „Jsem pokorného srdce, uč se ode mne a nalezneš odpočinutí své duši.“ Pokorné srdce může odpočívat…!

Pavel Vopalecký

(Původně ve stručnější podobě předneseno na setkání ToastMasters Ostrava, v září 2012
a po té také na klientském setkání HM Partners v prosinci 2012)

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1