Fenomén „TÁTA“

Stručný text příspěvku

Pa+Ni-w400

Co se ti vybaví, když se řekne táta?
Vyrůstal jsem bez táty, a tak jsem už od dětství zkoumal fenomén (*) „táta“. Později jsem si něco přečetl a nakonec jsem to všechno vyzkoušel na svých vlastních třech dětech… Mě tu především zajímá VZTAHOVÁ stránka otcovství, v níž -žel- nejvíce selháváme. – NEBOJ SE BÝT TÁTOU! Můžeš jím být dokonce i pro lidi, kteří nejsou Tvými biologickými dětmi. Občas se na mě někteří chlapi starší než já obraceli s věcmi, které by bývali rádi řešili se svým tátou…

Ni-01-h400

Z nádherného fenoménu otcovství tu vybírám TŘI prvky.

1. Buď  CHARAKTER

Být dobrým tátou je hlavně o charakteru. Charakter je mnohem cennější než jakékoli schopnosti, majetek a nevím, co ještě. Charakter je o věrnosti. Můžeš se spolehnout na jeho slovo. Jeho chování Ti poskytuje bezpečí. Kvalitní charakter je zdravě pokorný, dokáže připustit, že něco neumí, a je ochoten se učit nové věci nebo si nechat pomoci. Prostě: BUĎ CHARAKTER!

Pa+A-h400
2. Investuj POZORNOST

Upřímně se zajímej o to, o co se v daném období zajímá Tvoje dítě. Tím se mu stáváš osobně angažovaným blízkým partnerem. Tvoje pozornost se začne s mimořádnou silou promítat do jeho MOTIVACE.
Dítě brzy pozná, že je předmětem tvého ZALÍBENÍ. Škoda, že někteří muži se zdráhají svým vlastním dětem PROJEVOVAT své zalíbení, které v nich často i upřímně mají. Tvořivě hledej nápadité SLOVNÍ formulace svého zalíbení. Od obecného: „To jsem rád, že jsem zase s tebou.“ Až k osobnímu: „Jsem na tebe hrdý.“ A USMÍVEJ SE! (Někteří chlapi se tváří docela příšerně, i když to tak nemyslí.) Důležitým projevem zalíbení je taky objetí, přitulení nebo jiný relevantní DOTEK s ohledem na věk dítěte a na danou situaci…

Fam-344-w400
3. Poskytuj PODPORU

Táta buduje osobní identitu dítěte, inspiruje, rozvíjí dovednosti, pomáhá růstu osobnosti. Přitom dej prostor i rozvoji toho, v čem je Tvoje dítě jiné než Ty.
Povzbuzuj a ZAPLAVUJ své dítě pochvalami za všechno, co je pochvaly hodné; včetně malých věcí. Pochvala od táty je silnější, než od kteréhokoli jiného člověka! Pokud pak na chviličku chválit přestaneš, bude to jasná korekce.

Bonus

Mám ještě bonus, který chci zdůraznit zvláště, pokud jde o děti, které s Tebou žijí ve společné domácnosti: NESOBECKY MILUJ JEJICH MÁMU! Pokud jejich maminka je nejdůležitější ženou ve Tvém životě, které projevuješ opravdovou lásku, mimořádnou úctu a něžnou pozornost, vaše DĚTI TO POZNAJÍ a Tvoje láska k jejich mámě se stane dalším pokladem jejich života.

Pa+Danny+Andy w400

Vyber si jeden ze zde uvedených prvků, hned ho začni uplatňovat a vytrvej v tom. NEBOJ SE BÝT DOBRÝM TÁTOU. To je investice, která se mnohonásobně vrátí.
A ještě osobní dodatek: Abych se stal dobrým tátou, potřeboval jsem se učit nejen od lidských otců, ale především od Nebeského Otce. Každodenní živý kontakt s Ním je obrovským zdrojem inspirace a podpory pro každé životní období. Celá léta z něho pravidelně čerpám i jako táta.

Pavel Vopalecký

(Původně ve stručnější podobě předneseno v klubu ToastMasters Ostrava, březen 2013)

(*) „Fenomén“ znamená jev, úkaz. Teprve sekundárně se toto slovo užívá pro osobnosti, které jsou něčím mimořádné.

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1