Mám rád neviditelné věci

Stručný text příspěvku

BecquerelRád přemýšlím o věcech, které není vidět a které přitom významně ovlivňují náš život.
První odbornost, kterou jsem vystudoval, byla technická kybernetika. Pak jsem několik roků pracoval ve výzkumném ústavu, kde nástrojem naší práce byly radioizotopy, tak zvané uzavřené zářiče. Všechno to bylo to moc zajímavé, i když s určitými riziky.

Vypráví se, že Henri Becquerel (1852-1908), který zkoumal uranovou rudu, jednou vyvolal fotografickou desku a uviděl na ní kostru ruky. Nejdřív byl docela překvapený, ale dalším zkoumáním usoudil, že soli uranu vydávají záření jiné než světelné povahy. Tím docela náhodně objevil tzv. přirozenou radioaktivitu. Když pan Becquerel tento svůj poznatek publikoval, lidé v jeho době neměli ve svém přemýšlení „přihrádku“, kam by takové informace zařadili. A tak hledali jiná vysvětlení. Jiní to celé prohlásili za šarlatánství.

neviditelnéMoje vlastní práce se zářením, byla skvělým podnětem pro přemýšlení i o dalších věcech, které není vidět, i když významně ovlivňují náš život. Kromě fyzikálních jevů, které dnes máme docela dobře prozkoumané, jsem se i z Bible naučil vnímat řadu věcí pro praktický život, které lidé běžně nevnímají. Nemám na mysli náboženství, ale na příklad vnitřní setkání s živým Ježíšem a s tím spojenou vnitřní proměnu…

Radioaktivita 02Lidé v naší době ve svém přemýšlení většinou nemají „přihrádku“, kam by takové informace zařadili. A tak někteří hledají vysvětlení buď psychologické povahy nebo v „energiích“ nebo to všechno prostě odmítají.
Spirituální přítomnost živého Ježíše má i dnes skvělý vliv na praktický život člověka, na jeho vnitřní uzdravení a rovnováhu, na osobní vztahy, na pracovní výkon atd. Přátelství s Ježíšem je nádherná věc.
Objevy ani ve vědě většinou nepřicházejí samy od sebe. I pro pana Becquerela šlo o výsledek dlouhodobého úsilí, zkoumání a testování. Ale stojí to za to! Pustíš se se mnou do zkoumání a objevování živého Ježíše a jeho účinků na praktický život?

Pavel Vopalecký

(Ve stručnější podobě předneseno v klubu ToastMasters Ostrava)

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1