circlesŽivot je víc!

Každodenní život probíhá ve vymezení třemi rozměry.
Ti, kdo dosáhli materiálního bohatství, či společenského úspěchu,
vědí, že tyto věci neposkytují reálné vnitřní naplnění.
Může náš život mít další dimenze,
které překročí rámec materiálních hodnot?
Na těchto stránkách navrhuji odpovědi,
které se dotýkají praktického života,
smyslu našeho bytí a vnitřního naplnění…