Bilinguální rodina

Příspěvek je přednostně určen k poslechu!


Když naši kluci byli malí, pobýval jsem služebně na stáži ve Spojených státech; měli jsme možnost tam půl roku strávit jako celá rodina.
Osmiletého Dannyho jsme jazykově připravovali tím, že pár měsíců před odjezdem měl pravidelný kontakt s rodilou učitelkou angličtiny.
Pětiletý Andy jel s námi v podstatě bez přípravy. Zkusili jsme ho dát do místní mateřské školy. Jen jsme ho naučili důležitá slova jako „toilet, please, thank you“ a pár dalších. Přístup učitelek byl skvělý, takže Andy neměl problém tam setrvávat. Jaké ovšem bylo naše překvapení, když přicházel ze školky a vyslovoval celé věty v perfektní angličtině. „Co to znamená?“ ptali jsme se. „Já nevím, oni to tak říkají.“ „A kdy to říkají?“ A Andy nám popsal příslušnou situaci.
To byl pro mě objev, že děti se učí jazyk podstatně jinak než dospělí. Přijímají jazyk v jeho kontextu.

Když se měla narodit naše dcerka, nechal jsem se inspirovat pozorováním u Andyho, zkušeností své sestřenice a řadou článků na internetu. Rozhodli jsme se, že na ni budu od malička mluvit POUZE ANGLICKY.
Celá naše rodina je česká. Anglicky mluvící prvek jsem jenom já, a to pouze v komunikaci s dcerou. Protože jsem s ostatními mluvil (převážně) česky, dcerka neměla důvod na mě mluvit jinak než česky, i když ode mě na svoji adresu slyšela pouze angličtinu.
Teď po letech je situace taková, že všichni doma povětšině mluvíme česky, ale když já mluvím na dceru, mluvím stále výhradně anglicky, zatímco ona na mě mluví česky. Úroveň její angličtiny přitom dovoluje, aby se bez problémů domlouvala i s rodilými mluvčími a pro menší skupinu je schopna oběma směry plynně tlumočit.
Samozřejmě, potřeboval jsem se naučit slovíčka aktuální pro příslušný věk: plínky, dudlík, nočník a další.
„A nemáš pocit, že vás to tak trochu odděluje?“ ptali se mě někteří. Právě naopak, je to náš jazyk lásky. A dcerka dneska dává najevo, že je to pro ni vzácné. Moje angličtina pro ni nikdy nepředstavovala problém. A pro mě taky ne, jen jsem si to ještě před jejím narozením v hlavě přepnul na angličtinu, takže mám tendenci mluvit anglicky na všechny malé děti…

Prostudování různých průzkumů mi dodalo podněty, které stojí za úvahu.
Ve výchově máme různé kombinace JAZYKOVÝCH VLIVŮ. Nejvýznamnější je samozřejmě máma. Druhý významný vliv je prostředí, tedy jazyk kamarádů, jazyk ve školce a škole nebo kdekoli venku. Teprve třetím vlivem při formování jazyka je táta. A tady záleží, jestli táta rozumí i ostatním jazykům a jestli jimi i mluví. Podle toho vychází reakce dítěte, jestli bude tátovi jen rozumět nebo bude tátovým druhým jazykem i mluvit.

Když jsme jako rodina byli v americkém prostředí, kluci se naučili oběma jazykům rozumět a také jimi plynně mluvit, protože se dostatečně pohybovali v anglicky mluvícím prostředí. Prostředí má tedy silný jazykově formující vliv.
Moje sestřenice Anička krátce před svatbou strávila nějaký čas v Británii a velmi dobře se naučila anglicky. Na obě své dcery pak tady v Česku mluvila anglicky, a tak ony obě výborně mluví jak česky tak i anglicky. To je ten nejsilnější jazykový vliv mámy.
Říká se, že zdravé dítě v pohodě zvládne i tři jazyky; jeden mámin, druhý z okolního prostředí a třetí od táty.

slovniky_02Zkušeňáči doporučují, aby se jeden jazyk pro dítě fixoval na jednu osobu. Přepínání mezi jazyky často vede k tomu, že dítě oba jazyky mixuje. (V určitém věku dítě může oba jazyky mixovat i když je druhý jazyk fixován na jednu osobu. Ale bývá to jen v rámci některých slov nebo frází. Oba jazyky se zpravidla záhy pěkně roztřídí.)

POZOROVÁNÍ říkají, že bilinguálně vychovávané děti mívají lépe rozvinuté sociální dovednosti (společenské). Jakoby dovedly lépe zdolávat mezilidské bariéry. Obvykle jim lépe vycházejí testy verbální i nonverbální komunikace a zpravidla vykazují vyšší tvořivost a schopnost řešit komplexní situace.

Chci tě povzbudit: pracuj na druhém jazyku natolik, abys jím mohl mluvit ve své rodině. Stojí to za to. Generace, která přichází za námi to určitě dobře využije!

Pavel Vopalecký

(Původně ve stručnější podobě předneseno na setkání ToastMasters Ostrava, v dubnu 2012)

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1