Vy jste se zbláznil, Pavle!

Příspěvek je přednostně určen k poslechu!


Lidé 01Odjakživa mě moc zajímali lidé. Už v mládí jsem si pro vlastní potřebu studoval všechno možné, co se týkalo člověka, od anatomie, fyziologie a dalších medicínských oborů, přes psychologii a psychiatrii až spirituální složku, skrze kterou je člověk (chtě-nechtě) spojen s nadpřirozeným světem.
Na vysoké škole jsem se skamarádil s jedním vyučujícím. Celkem často jsme si povídali i o hlubších věcech, které se školou nesouvisely. „Víte, MILUJI LIDI,“ řekl jsem panu asistentovi zcela vážně. Vytřeštil na mě oči a povídá: „Vy jste se zbláznil, Pavle!“ Dodávám, že naše rozhovory se odehrávaly v době hlubokého úsilně křivého komunismu, kdy nebylo radno důvěřovat komukoli neznámému. Pan asistent měl s posluhovači toho režimu dosti nepříjemné zkušenosti, a tak jeho silná reakce byla dobře míněným varováním.
Už tehdy jsem dobře věděl, že lidé dokážou být zlí. A někteří hodně zlí. Přesto jsem se na ně díval trochu jinýma očima. Učil jsem se vnímat lidi očima naděje. Moje naděje spočívá v tom, že nemusejí zůstat takoví, jací jsou právě teď.
cesta 01Tomuto pohledu se učím od svého velkého Přítele, s nímž si často povídám – od Ježíše! On se díval na lidsky vzato „dobré“ lidi, a viděl, že jim stejně něco důležitého schází; že nemají dost dovedností a energie pro dobrý život, který by sami chtěli žít. Díval se i na zlé lidi a viděl, že mnozí z nich jsou v hloubi duše nešťastní sami ze sebe a že nemají sílu se změnit. Navíc Ježíš viděl konečný cíl životní dráhy obojích.
Všem, s nimiž Ježíš přicházel do kontaktu, se snažil ukázat cestu, kterou je On sám. Přinesl nejen naději, ale taky uskutečnění této naděje! Lidi, kteří Mu svěří svůj život, Ježíš hluboko uvnitř proměňuje. Stává se vnitřním zdrojem energie pro jejich nový způsob života! Začíná to odpuštěním, které Ježíš dává. Kdo Ježíšovi otevře svůj život jako celek, Ježíš v něm začne proces hloubkové proměny.
Začneš s ním komunikovat? Zkusíš ho aspoň oslovit? Možná chvíli potrvá, než se naučíš Mu naslouchat, když jsi ho dosud ignoroval nebo odmítal. Ale stojí to za to!
MILUJI LIDI,“ řekl jsem jako student panu asistentovi. „Vy jste se zbláznil, Pavle!“ zněla jeho dobře míněná odezva. Ano, pane asistente, Ježíš mě naučil dívat se na lidi očima naděje. Ty, kdo Mu svěří svůj život, Ježíš proměňuje zevnitř a stává se zdrojem energie pro jejich nový způsob života!

Pavel Vopalecký

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1