Síla mlčení

Příspěvek je přednostně určen k poslechu!


Příležitostně pořádám přednášky, workshopy a tréninky o veřejném projevu a komunikaci. V naší kultuře míváme pocit, že kdo právě nemluví, ten neví, co říct. Mlčení se může jevit jako slabost nebo jako prohra ve slovním souboji.
Ano, někdy je čas dobře argumentovat a prosazovat důležité věci. Často ale největší silou je zmlknout.

Síla mlčení1. Potkal jsi člověka, který vstoupil do místnosti, a aniž cokoli řekl, přítomní zmlkli? Taková osobnost mívá větší autoritu a vliv, než ta, která křičí. Biblický Šalomoun říká: „Kdo získal poznání, ten šetří slova.“

2. Při studiu a nácviku VEŘEJNÉHO PROJEVU se moji klienti většinou chtějí naučit dobře mluvit. Nicméně když jsem však řekl něco důležitého, hlubokého nebo vznešeného, posluchači potřebují chvilku na přemýšlení.

3. V OSOBNÍ KOMUNIKACI někdy právě mlčení umožnilo, abychom si porozuměli! To se mi velmi osvědčilo v poradenských a koučovacích rozhovorech, ale i v manželství: „Povídej, Lásko, moc mě zajímá, co se v tobě odehrává?“ Naslouchej! Ona ti řekne důležité věci!

4. Mlčení má důležité místo i PŘI KONFLIKTU. Moudrý Šalomoun píše: „Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.“ Právě mlčení nám samotným umožní promyslet si alternativy dalších kroků a jejich účinky. To věděl už dávný Šalomoun: „První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří.“ A ještě jeden se Šalomounových důvodů, proč ztichnout: „Nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí.“

Kvetina-h5005. Ve sféře byznysu a společenského života nějak moc neslýchám o NASLOUCHÁNÍ SOBĚ SAMÉMU, vlastnímu nitru. Deprese, duševní zhroucení, infarkty a podobné záležitosti bývají přirozeným důsledkem nedostatečného naslouchání sobě samému, vlastnímu nitru i vlastnímu tělu.

6. A co naslouchání podnětům, které PŘESAHUJÍ naše RACIONÁLNÍ MYŠLENÍ? Lidé v naší době povětšině převzali pocit, že Bůh neexistuje. – Obvykle jen proto, že se nenaučili Mu naslouchat. Když se naučíme dobře naslouchat Bibli, budeme schopni vnímat Ježíšovy podněty i v běžném životě. Pak už potřebujeme – aspoň tu a tam – opravdu mlčet. Život s Ježíšem je opravdu bohatý – právě pro ty Jeho podněty, které jsou velmi praktické a konkrétní.
Král David domlouvá sám sobě: „Jen se ztiš před Bohem, má duše, vždyť od něj je má naděje. On je má skála a spása. Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.“ VertikálaTady zvláště platí slovní vazba „SÍLA MLČENÍ“. Naslouchání Jemu totiž skutečně dodává sílu našemu životu.

Potřebujeme se učit dobře mluvit. Proto nabízím svoji Akademii mluvení a další semináře i tréninkové aktivity
Kdo se naučil správně mlčet – a opravdu naslouchat – bude ve svém mluvení mnohem efektivnější. Ukáže se SÍLA MLČENÍ…

Pavel Vopalecký

(Původně předneseno na setkání ToastMasters Ostrava, v únoru 2013)

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1