Má pro mě víc


Pokud Tě téma oslovilo, dalším zajímavým příspěvkem jsou Dvě království.

Praktické podněty, jak se osobně spojit s živým Ježíšem, najdeš na webu www.JesusUnseen.cz – „Neviděný Ježíš“.
Je určen pro mladé lidi, ale užitek z něj mají všechny generace.


 

Stručný text příspěvku

Jeden dobře situovaný člověk byl překvapivě zbožný. A přece v jeho životě něco důležitého chybělo. Svými almužnami a modlitbami jen doháněl jakýsi nedostatek ve svém nitru. Přitom sám nevěděl, co mu schází.
Jde o muže jménem Kornélius; jeho příběh je zapsán v biblické knize Skutky apoštolů, kapitola 10. Někdo by řekl, že tak morální a zbožný člověk, finančně zajištěný, přece musí být šťastný. Nicméně kdesi hluboko v jeho nitru hlodala touha po něčem víc, touha po životě bohatém vnitřně. Na tohle jeho hledání a snažení mu po nějakém čase velmi jasným způsobem odpověděl sám Bůh.
Biblická kniha Skutky apoštolů, kapitola 10, odstavce 3-8:
„Kolem třetí hodiny odpoledne jasně spatřil ve vidění Božího posla, jak k němu vešel a řekl mu: ‚Kornélie!‘ Pozorně na něho pohlédl, ulekl se a řekl: ‚Co je, Pane?‘ Posel mu řekl: ‚Tvé modlitby a tvé almužny vystoupily, jako připomínka před Bohem. Pošli nyní své muže do města Joppe a pozvi si jistého Šimona, který se nazývá Petr. Je hostem u nějakého Šimona koželuha, který má dům u moře.‘ Když posel odešel, zavolal si Kornélius dva ze svých domácích sluhů a zbožného vojáka, všechno jim vysvětlil a poslal je do Joppe.

Přeskočím pár epizod: Šimon Petr vstupuje do domu, kam Kornélius mezitím svolal své příbuzné a přátele, a chápe se slova (kniha Skutky apoštolů, kapitola 10, výběr z odstavců 36-46): „Bůh zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista. Ježíš je Pánem všech. Vy sami víte, co se dálo po celém Judsku…“
Pak Petr mluví o Ježíši a hlavně o svojí vlastní zkušenosti s Ním.
„‚Židé Ježíše pověsili na dřevo a zabili. Bůh Ho však třetího dne probudil z mrtvých. A tak se ukázal nám, kteří jsme s Ním po jeho vzkříšení jedli a pili… Všichni dávní proroci potvrzují, že skrze Ježíšovo jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v Něho věří. Skrze Ježíšovo jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v Něho věří.‘ Ještě když Petr říkal tato slova, Duch Svatý sestoupil na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni, neboť je slyšeli mluvit jinými jazyky a velebit Boha.“
Neuvěřitelně zbožný a slušný člověk přináší almužny a modlí se k Bohu a přece ví, že mu stále něco hodně důležitého chybí. Teprve když slyší o odpuštění špatných věcí svého života skrze Ježíšovu oběť, vstupuje do sféry, kam se almužnami a modlitbami nikdy nemohl dostat: VSTUPUJE DO OSOBNÍHO VZTAHU S JEŽÍŠEM! Výsledkem je, že vnitřní život Kornélia i jeho blízkých se dostává na úplně jinou úroveň. Dřívější marné pokusy „naklonit si Boha“ se překlápějí do podoby vnitřního naplnění samotným Ježíšem – Ježíšovým Duchem…

Příležitostně potkávám zbožné a hodné lidi! A přece oni sami cítí, že to není ono. Jejich náboženství jim přináší moc málo. Není v něm vnitřní naplnění, zmocnění, není v něm osobní vztah s živým Ježíšem.
Příběh Kornélia pro nás může být návodem! Skutečnou změnu mu přineslo až zjištění, že „skrze Ježíše přijme odpuštění každý, kdo v Něho věří“. Kornélius toto poselství přijímá a výsledkem je, že „Duch Svatý sestoupil na něho i na všechny, kteří tu řeč slyšeli“, a pak všichni „velebí Boha“, protože osobním přijetím Ježíše a Jeho oběti se dostali do úplně jiné roviny vztahu s Bohem. – Prožili Ježíšovo odpuštění, a jsou Jím samým naplněni!

Pokud Ježíše požádáš, aby ti odpustil všechno špatné a aby vedl tvůj život, On vstoupí a bude tě provázet jako osobní Přítel. Řekni Mu třeba: „Ježíši, děkuji Ti, že jsi přinesl tak velkou oběť, abys mě mohl k sobě pozvat. Odpusť mi prosím všechno zlé, co jsem kdy udělal; přijď do mého života a veď mě…“ Chceš něco takového říct Ježíši právě teď? Určitě to zkus! A napiš mi o tom…

Pavel Vopalecký

 

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1