Džarmila zapomněla češtinu

Stručný text příspěvku

Džarmila se narodila na Moravě. Když jí bylo šest, rodiče s ní odjeli do Ameriky. Po více než sedmdesáti letech se přijela podívat do svého rodiště a byla překvapená, že tak málo rozumí. Tehdy v Americe s maminkou a s babičkou mluvily česky! Najednou ze sebe těžko dostává pár pozdravů a špatně vyslovuje několik dalších slov.

Tenhle příběh mi připomíná situaci, ve které se dnes nalézá spousta lidí.
Byly doby, kdy si Bůh a člověk spolu normálně povídali:
Adam a Eva uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku… (Genesis 3:8)
Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“
Mojžíš mu řekl: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! Podle čeho jiného by se poznalo, že k nám chováš svoji přízeň, ne-li podle toho, že s námi půjdeš; Tvou přítomností budeme ODLIŠENI, od každého lidu.“ (2. Mojžíšova 33,14)

Když Bůh mluvil, člověk rozuměl. Když mluvil člověk, Bůh naslouchal. Tak to bylo NORMÁLNÍ!
Proč dneska Boha neslyšíme? Je to jednoduché, odešli jsme „za moře“. Přerušili jsme spojení! Jako Džarmila jsme úplně zapomněli, jak Bůh mluví.
Bůh v každé generaci oslovuje různé jedince i skupiny s úmyslem znovu s nimi navázat vztah.
Někteří zaslechnou Jeho hlas a začnou Ho hledat. Nebo se odehraje něco těžkého a najednou jim svitne, že jim schází cosi velmi důležitého a pokoušejí se naslouchat Božímu hlasu. Začnou se učit Jeho jazyk. Někteří dokonce začnou číst Bibli a jsou ohromeni, o jaké bohatství se připravovali…

More55 w400Nemám na mysli náboženství. Jde mi o přátelství, o oboustrannou osobní komunikaci s živým Ježíšem.
Biblickému Jeremiášovi Bůh řekl: Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. (Jeremjáš 33:3)
Král David říká Bohu: Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. (Žalm 27,8)
David tu výzvu ke hledání Boha přijal, zkusil to a prožil nádhernou odpověď. A prožíval ji často: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16,11)

Džarmila za ta desetiletí zapomněla češtinu natolik, že se se svými blízkými příbuznými na Moravě moc nedomluvila.
Jak jsi na tom, pokud jde o dorozumívání s Ježíšem? Pokud je to třeba, rád tě s Ním seznámím. „Jazykovou přípravou“ může být čtení Nového zákona v Bibli.
Jestli si nevíš rady, ozvi se mi…
Pavel Vopalecký

Příležitostně přidávám na tento web nové příspěvky. Aby Ti nic důležitého neuniklo, rád Ti budu zdarma posílat kratičké informace o novotách. (V každém e-mailu je i snadná možnost odhlášení. :-))


V orientaci na tomto webu Ti pomůže přehled v pravém sloupci nebo celá mapa stránek.
Svoji odezvu, otázku, či další zájem napiš do rubriky KONTAKT.
Finanční podpora projektu Rozměr navíc bude vítána.AM v RN v1